KOMPLEKSI SHUMËBANESORË HAB 8 2018-07-02T14:38:33+00:00

KOMPLEKSI SHUMËBANESORË HAB 8

Kompleksi shumëbanesorë HAB 8 do të ndërtohet në rrugën “TIRANA”
( e njohur si rruga tranzite e qytetit të Gjakovës ) afër qendrës tregare “Nertili“

Ky kompleks shumëbanesorë ka qasje direkte me rrugën kryesore gjë që ë bënë dhe
më të leht qasjën dhe qarkullimin e makinave.

Arkitektura e këtij kompleksi është moderne dhe më cilësi të lartë të ndërtimit.
Kompleksi që do të përmbaj tre objektet do të kenë ashensor, shkallë kundër
zjarrit, lidhje të ngrohtë më bodrumin aty ku ndodhen dhe garazhat. Hapësira
gjelbruese në formë terasore dhe insolimi natyral të sëcilës banesë duke i
shfrytëzuar orientimet e duhura.

Gjithesejt do te ndertohen 3 ( tri ) objekte ku secili objekt ka 7 tipe te banesave, me
m2 të ndryshme, orientimi është shumë i favorshëm për të gjitha banesat sepse ka
ndriçim dhe djellosje të mjaftueshme në të gjitha hapësirat e banimit sepse shtrihen
nga verilindje deri në jug, gjithashtu ballkonet dhe terasat kanë pamje të lirë pa
pengesa në të gjitha anët.