Rreth Nesh 2018-07-18T08:58:09+00:00

HAB ENGINEERING

HAB është ndërmarrje private , që mirret me projektim dhe ndërtim e objekteve  afaristo banesore dhe objekteve individuale që deri tani ka shtrirje në qytetin e  Gjakovës dhe Prizrenit.

Kompania Hab Engineering në një periudhë 10 vjeqare ka ndërtuar dhe investuar në mbi 500.000 m2 në qytetin e Gjakovës dhe në Prizren që e bënë kompanin HAB të jetë në vendin e parë për projektim, ndërtim dhe kualitet në qytetin e Gjakovës.

Duke u bazuar gjithmonë te kualiteti dhe profesionalizmi kompania “Hab”  arriti ti ndërtoj dhe jetësoj të gjitha projektet e projektuara.

Hab-engineering arriti të ndërtojë objekte në disa qytete si:

  • HAB 1.  Rruga  “Nene Tereza ”,Gjakovë
  • HAB 2.  Rruga  “UÇK”, Gjakovë
  • HAB 3.  “Orize”  Gjakovë
  • HAB 4.  “Orize”  Gjakovë
  • HAB 5.  Rruga  “Sadik Stavileci“,  Gjakovë
  • HAB 6.  Rruga  “Tirana”, Prizren
  • HAB 7.  Rruga  “Dëshmorët e Lirisë”, Gjakovë
  • HAB 8.  Rruga  ”Tirana”, Gjakovë