KOMPLEKSI HAB 7

Rruga "Dëshmorët e Lirisë " Gjakovë

KOMPLEKSI SHUMËBANESORË HAB – 7

Detajet e Projektit

Investitori: HAB Engineering | Lokacioni: Rruga “Dëshmorët e Lirisë” – Gjakovë | Tipi i Projektit: Kompleksi shumëbanesor HAB 7

PLANIMETRIA E HAB 7